Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nikogo nigdy nie męczy miłość. Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie.
Reposted fromloveshack loveshack vianelsonek nelsonek
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianelsonek nelsonek
Nikogo nigdy nie męczy miłość. Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie.
Reposted fromloveshack loveshack vianelsonek nelsonek
 z Tobą minuta niczym skarb <3
— Ostry
dzień tu bez Ciebie ma miarę tygodnia,
przestrzeń bez Ciebie - klaustrofobia
— Ostry
Najtrudniej, gdy człowiek musi opuścić swoją bratnią duszę.
Nagle zdaje sobie sprawę, jakie to szczęście, że w ogóle spotkało się kogoś takiego... Kogoś kto śmieje się jak on, mówi jak on, robi i myśli jak on sam...
W jednej sekundzie do człowieka dociera, ile warte są relacje, których znaczenia na co dzień się nie widzi.
I żadne słowa nie są w stanie wyrazić, co wtedy siedzi w nas w środku, głęboko...
Reposted frominmyminds inmyminds
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds
8963 cb73 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Nie strasz mnie piekłem,
za dobrze piekło znam.
Każdy dzień, każdy dzień
podsuwa myśl, że nieba nie ma.
Tu matka wyrzuca
na śmietnik dziecko swe,
twierdząc że, twierdząc że
zamawiała przecież zdrowe.
Przed siebie biec,
by pozbyć się sił,
czasem tak mi wstyd.
— Mam na myśli / Nosowska
Reposted fromvanitaas vanitaas
9094 33d1 390
Reposted fromsugarlife sugarlife

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.

— — Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Reposted fromjustyha justyha
4663 d6a1 390
5007 f752 390
Mowia ze jezeli juz kochasz kogos to pozwol mu odejsc a co jesli wroci i zniszczy ci dusze i glowe na nowo
— Fał
2953 3e34 390
Reposted frombookinistka bookinistka viablaackcoffee blaackcoffee
3053 d7b2 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viamissmuszii missmuszii
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamissmuszii missmuszii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl