Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2512 cf7b 390
"Nagle coś nie tak, w plecy 7:0
Moje życie to poradnik, jak się potknąć, się nie przejąć.
Który z tamtych skurwysynów teraz chce mi wejść w drogę
Teraz rozpycham się łokciami, bo wiem że mogę
Chyba już czas na zmiany."
— White House Records
Reposted frommasterrpiece masterrpiece
1889 2133 390
Reposted fromhormeza hormeza viabehindblueeyes behindblueeyes
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Styczeń to jest czas, kiedy witam się bez uśmiechu, mylę numery autobusów i miewam dziwne sny. Złamałam już wszystkie noworoczne postanowienia i nie jest mi wstyd. Rozmowy się nie kleją, książki leżą przerwane w połowie, słucham starych piosenek i wracam do przeszłości. Choć byłam w niej tyle razy i znam już wszystko na pamięć. To taki czas, kiedy wydaję mi się, że będzie tak już zawsze...miałko i depresyjnie. Czekam aż minie...
Reposted fromhabae habae viabehindblueeyes behindblueeyes
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viamissmuszii missmuszii
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
Reposted fromchocoway chocoway
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
Reposted fromchocoway chocoway
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie. 
Reposted fromchocoway chocoway
Twoje życie na dnie, choć już bywało niżej
— Kuban
Reposted frommefir mefir
nie żyć, nie istnieć, nie być, nie myśleć
Reposted byinvissibleeinvissibleeaneth
7732 fae0 390
Reposted fromusual usual
  Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie , szybko nadrobisz zaległości.
— John Marsden
Reposted fromIriss Iriss vianelsonek nelsonek
5423 49db 390
Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson
Reposted frommichaldu michaldu
6363 1a1c 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Jeśli wycho­wała Cię pa­tolo­gia rodzin­na, pa­tolo­gia śro­dowis­ko­wa, pa­tolo­gia społeczna, pa­tolo­gia po­lityczna, je­den pierun pa­tolo­gia, chcąc nie chcąc mu­sisz szu­kać przyczyn w so­bie, bo to Twój wybór... 
Reposted fromdoope doope
chciałbym uciec gdzieś daleko od wszystkiego, 
zacząć wszystko od początku i wymazać całą przeszłość
— niebo nie jest limitem
Reposted fromwhatu whatu
2704 38c2 390
Reposted fromsamvi samvi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl